Psychoterapia

DSC_0155

„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono…
lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono.”

— J.P. Sartre –

– OFERTA –

Przeznaczona jest dla osób szukających pomocy psychologicznej z powodu: kryzysów życiowych, szeroko pojętych stanów lękowych lub depresyjnych, problemów w relacjach z rodzicami, partnerami lub dziećmi, braku poczucia sensu i celu życia, objawów nerwicowych oraz dla osób, które chcą rozwijać swój ukryty i niewykorzystany potencjał, by lepiej, pełniej i szczęśliwiej żyć. Osoby korzystające z oferty psychoterapii indywidualnej spotykają się z psychoterapeutą w gabinecie terapeutycznym, nawiązują z nim relację terapeutyczną, która w wypadku psychoterapii długoterminowej trwa zazwyczaj od roku do kilku lat, w przypadku terapii nastawionej na rozwiązanie problemu od 8 do 15 spotkań.
Psychoterapia grupowa - jest przeznaczona dla tych wszystkich osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, uwikłanych w sytuacje rodzinne, z których nie potrafią znaleźć satysfakcjonujących rozwiązań, pragnących lepiej zrozumieć siebie, zmniejszyć poziom cierpienia lub poprawić komfort swojego życia, poszukujących nowych dróg i nowych rozwiązań w życiu zawodowym i osobistym. Osoby korzystające z oferty psychoterapii grupowej mają możliwość korzystania z prowadzonych przeze mnie w obecności ko-trenera treningów rozwojowo-terapeutycznych. Treningi w wymiarze około 40 godzin są prowadzone w formie zjazdowej (wtedy trwają 6 dni) lub cotygodniowych spotkań i są prowadzone w 12-14 osobowych grupach.
Grupy wsparcia – są przeznaczone dla osób, które są w procesie dokonywania zmian i potrzebują oparcia w grupie osób będących w podobnej sytuacji rozwojowej. Grupy, które prowadzę mają charakter - w zależności od decyzji uczestników - otwarty lub zamknięty. Pomoc przyjmuje wtedy postać dostarczania sprzyjających rozwojowi informacji, relacjonowania indywidualnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych przeżyciach. Są prowadzone w formie cotygodniowych spotkań w grupach 12-14 osobowych.