O mnie

Clipboard01a

foto: Arkadiusz Granatowski

 

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, specjalistą pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, edukatorem, trenerem warsztatów i treningów psychologicznych.
Przez wiele lat pracowałam naukowo i dydaktycznie na uczelniach wyższych. Udzielam pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, seksuologicznej osobom cierpiącym i będącym w rozwoju. Prowadzę treningi, szkolenia psychologiczne i terapeutyczne, warsztaty w zakresie seksuologii i umiejętności psychospołecznych i pedagogicznych, grupy wsparcia. 
Poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W stosunku do pacjenta/klienta staram się być tak empatyczna, jak to tylko możliwe, „patrzeć przez Jego okno i o tym rozmawiać”. Pracuję metodami i technikami psychoterapii systemowej, psychodynamicznej, fenomenologiczno-egzystencjalnej oraz behawioralno-poznawczej. Podstawowym narzędziem w mojej pracy psychoterapeutycznej jest relacja terapeutyczna: zaangażowanie, akceptacja, ciepło, otwartość i poszanowanie granic. Krokiem, który uważam za podstawowy jeśli mają dokonać się zmiany –  jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. W terapii towarzyszę i zachęcam do „otwarcia puszki pandory”, wtedy jest mniej groźna niż ropiejąca we wnętrzu…

Bardzo ważny jest dla mnie autentyczny, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Cenię ludzi, ufam im, lubię z nimi rozmawiać, przebywać i przyglądać się im z oddalenia. Przyjemność sprawia mi uczenie się – świat jest dla mnie niezwykle ciekawym miejscem.
Uwielbiam spędzać aktywnie czas, słuchać muzyki, czytać. Kocham klimat małych miasteczek i wsi.

 

Moja edukacja:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
– Wydział Nauk Społecznych: psychologia (specjalność: psychologia kliniczna – studia magisterskie);
– Wydział Studiów Edukacyjnych: pedagogika (specjalność: pedagogika specjalna – studia magisterskie);
– Wydział Neofilologii: terapia zaburzeń komunikacji językowej (studia podyplomowe);
.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu:
– doktor nauk (ob. dziedzina nauk o zdrowiu): specjalność: psychologia zdrowia;
– Wydział Kultury Fizycznej: wychowanie fizyczne (studia podyplomowe); 
.

Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie:

– Roczny Program Edukacji Psychologicznej (studia podyplomowe);
– Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych (studia podyplomowe) ;
– Studium Psychoterapii Integratywnej (czteroletnie szkolenie podyplomowe);
.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne:
– Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (II rok szkolenia);
.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
.
– Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji „Błękitne Okna” Barlinek-Gorzów Wlkp.-Poznań: psycholog, psychoterapeuta, trener psychologiczny, pedagog, specjalista pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii;
– Gabinety „SELF” Przyjazne Terapie w Poznaniu; psycholog, psychoterapeuta, trener psychologiczny, pedagog;
– Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Oddział Psychiatryczny: psycholog stażysta, psychoterapeuta;
– Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj: psycholog, psychoterapeuta, trener psychologiczny, pedagog;
– Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie: co-trener trening intrapersonalny: Świadomość i Zmiana Andrzej Szulc;
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.: wykładowca, edukator;
– Szkoła Instruktorów Sportu i Rekreacji Krzysztof Kwilecki Szklarska Poręba: wykładowca, edukator;
– Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; ZWKF w Gorzowie Wlkp.; asystent, adiunkt, starszy wykładowca, edukator;
– Barlinecki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji: specjalista ds. organizacji imprez kulturalno-oświatowych;